onsdag 30 juni 2010

Jesus föddes för 14 sekunder sedan


Jordens utvecklingshistoria är svår att överblicka. 4,6 miljarder år eller 4600 miljoner år.
Ett tankeexperiment. Vi gör om jordens utvecklingshistoria till ett år.
Alltså, jorden skapas på nyårsdagen.
De första kända levande organismerna uppträdde i slutet av april.
Groddjuren uppträdde så sent som i månadsskiftet november/december.
Kort därefter börjar insekterna svärma.
Jätteödlorna uppträdde för första gången vid Lucia och dog ut på annandag jul.
Människan har funnits i fyra timmar och Jesus levde för 14 sekunder sedan.
I detta perspektiv är ett människoliv bara en halv sekund
Ett annat perspektiv att fundera över är hur fort och hur långa sträckor en Googlefråga färdas på nätet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar