torsdag 29 maj 2014

Missionera om internetanvändning

Stockholm Internet Forum, SIF, är en konferens som syftar till att fördjupa diskussionerna om hur frihet och öppenhet på internet främjar ekonomisk och social utveckling i hela världen. SIF 2014 hölls den 27 och 28 maj i Münchenbryggeriet. http://www.stockholminternetforum.se/
Det är nästan som en religion, en livsåskådning. I det perspektivet kan man undra varför man från politiskt håll är så njugga med att ge SeniorNet-verksamheten ekonomiskt stöd för sin utbildning att lära äldre att använda internet. SeniorNet Sweden är en ideell förening och som sådan regleras den inte av lag i Sverige. Det är bra men det finns ett undantag: religiösa samfund som styrs av en egen lag och till dessa utgår statsbidrag till samfund som har gudstjänster. Borde då inte SeniorNet Sweden få bidrag då vi missionerar för att få fler äldre att använda internet.

fredag 23 maj 2014

Facebook skapar nya dimensioner i kommunikation människor emellan


Facebook skapar nya dimensioner i kommunikationer människor emellan.
Willy Jäger var en stark profil i SeniorNet som hastigt lämnade oss före årsskiftet 2012-2013. Han var starkt engagerad i SeniorNet-verksamhetem och hade stort kontaktnät med vänner och detta mycket för hans glada sätt och stora förmåga att knyta kontakter.  Willy medverkade på många resor då jag föreläste och startade nya seniornetklubbar. Eftersom han själv pga av sin bortgång upphörde med att skriva på Facebook så kan man tänka sig att inläggen på hans tidslinje skulle upphöra . ” Icke sa Nicke”. Genom Facebookprogrammets påminnelser om födelsedagar så gjordes 32 inlägg på hans födelsedag nu den 18 maj i år mest från ”seniornettare”. Många skriver som om Willy fortfarande läser vad som skrivs på Facebook. Det finns också några som inte tycks veta att han gått bort. Hur som helst så känns det både lite märkligt och positivt att så många tänker på honom och vill hälsa ”grattis” till honom på Facebook trots att hans egen aktivitet där upphörde för cirka 2,5 år sedan.  
Om du är en vän eller nära anhörig till någon som dött och som har en sida på facebook så ska du begära att dennes sida görs om till en minnessida.
När någon går bort är det många som vill bevara minnet genom att låta personens sida finnas kvar. De som känner personen skriver ofta något t.ex. en sista hälsning till den döde eller för att visa de sörjande sitt deltagande.
Nära anhöriga brukar också vilja behålla kontot som ett minne, där finns ju ofta bilder och texter som den döde skrivit.
Det är därför inte ovanligt att de som har tillgång till den dödes inloggningsuppgifter går in och skriver direkt på sidan.
Det kan vara för att tacka för deltagandet, kanske skriva om bra minnen man har om personen mm. Det är naturligt och en del av sorgebearbetningen. Genom att hålla personens sida vid liv bevarar man även minnet av personen.

Mitt råd är trots det ändå att inte fortsätta med det någon längre tid. Dels med tanke på den dödes vänner och dels för att man faktiskt bryter mot facebooks regler.
Använder man en avliden persons konto kommer de som har personen som vän att få meddelande på sin sida som ser ut att komma från den döde. Det kan upplevas som obehagligt för många. Facebook betraktar det dessutom som olovligt användande av någons annans konto. (Om du som anhörig t.ex. vill få ut inloggningsuppgifterna till en avliden person så tillåter inte facebook det).

Ansök om att låta sidan bli en minnessida.

Oavsett om du har tillgång till den bortgångnes inloggningsuppgifter eller inte så kan du ansöka om att få sidan omgjord till en minnessida (memorialize som facebook kallar det).
Det innebär att sidan blir kvar samtidigt som vissa funktioner stängs av som t.ex. statusuppdateringar samtidigt är det bara redan bekräftade vänner som kan se sidan sedan den blivit en minnessida.
Om du vill ansöka om att göra en persons sida till minnessida så måste du bl.a. ange vilken relation du har till personen men också lämna någon form av bevis på att personen är död.
Använd länken nedan för att ansöka hos facebook:
Ansökan om minnessida (memorialize) »
Som nära anhörig kan du även ansöka om att sidan ska tas bort helt. Använd samma ansökan som ovan men ange i fältet "additional information" att ni föredrar att sidan tas bort helt. Observera att det inte går att ångra sig.

Jag var inte Willy så närstående att jag har skäl att agera enligt nämnda förslag men tycker ändå att jag ville ge lite information och tankar. 

torsdag 22 maj 2014

Kommunicera smartare med Google

Kommunicera smartare med Google
-        -  Sätt igång genom att trycka på mikrofonen
-      -    Ställ frågor som ”Vad är det för väder?”
-  Fråga sedan: ”Vad blir det för väder i helgen?”