onsdag 30 oktober 2013

SeniorNet Sweden - ny hemsida

Nu har SeniorNets nya hemsida sjösatts ( www.seniornet.se ). Designen anpassar sig efter den skärm son den öppnas dvs widescreen, laptop, surfplatta eller mobil och den är också anpassad för touch-funktionen med rutor man klickar på. Medlemssidorna med bl.a. omfattande utbildningsstöd nås efter inloggning.
SeniorNet är en utbildningsorganisation – en ideell IT-förening för seniorer. Partipolitiskt obunden där det främsta målet är att främja seniorers användning av digital informationsteknik för delaktighet i dagens samhälle. SeniorNet är signitär i Digidel 2013.
Föreningen utövar sin verksamhet som riksförening och genom en mängd anslutna klubbar runt om i Sverige. Är du intresserad av SeniorNet och vill veta mer så kan du mycket gärna kontakta mig som fn är ordförande för SeniorNet i Nyköping och vice ordförande i SeniorNetSweden. e-post bo.jonsson@gmail.com, mobil 070-2848101 eller via Skype med namn  bo.jonsson.grip