måndag 8 december 2014

Vad menas med Big Data?

Med benämningen Big data menar man digitalt lagrad information av sådan storlek att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder. Stora datamängder skapas inom bland annat meteorologi, bioinformatik, arvsmassastudier, fysik, miljöforskning, handel, avancerade simuleringar, sociala webbtjänster m.m. Nya program utvecklas nu för att hantera och analysera denna datamängd t.ex Apache Hadoop. Själv tänker jag vilka möjligheter denna utveckling innebär inom sjukvården.
Följande videosnutt förklarar ytterligare vad Big Data är för något. https://www.youtube.com/watch?v=7D1CQ_LOizA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar