måndag 22 december 2014

Äldre och Internet. En bokrecensionÄldre och Internet
Jag har just med nöje läst Gunilla Brattbergs nya bok ”Äldre och Internet”. Gunilla Brattberg är leg. läkare, specialist i smärtlindring och professor emeritus i rehabiliteringspedagogik. Gunilla är medlem i SeniorNet Kungsholmen där hon drivit flera utbildningsdprojekt som t.ex. surfplatteutbildning för 80plus-personer. Ämnet ”Äldre och Internet” är hett eftersom det är angeläget att motverka det digitala utanförskapet hos många äldre då nu alltfler samhällstjänster erbjuds via Internet som e-hälsa, e-förvaltning mm.
Boken är välskriven, ytterst kompetent och stöder traditionell beprövad undervisning kryddad med god anpassad pedagogik. Tipsen är många hur just äldres olika förmåga att tillgodogöra sig undervisning tydliggörs och lämpligen hanteras. Detta både ur synvinkeln förmågan att ta till sig information intellektuellt och att hantera åldersrelaterade fysiska funktionsnedsättningar. Om jag skall komma med någon negativ kritik så skulle boken kanske innehålla mer om kompletterande eller alternativa undervisningsformer. Jag tänker då på välgjord utbildning via videoinspelningar och TV-program eller hur Internetmöjligheterna ”smyger sig på” genom att gamla mobiltelefoner byts ut mot nya smarta sådana och på samma sätt då gamla TV byts ut mot smart-TV. Detta inspirerar till att testa de smarta möjligheterna. Kan man tro att TV-program, tidningsartiklar och böcker om Internetanvändning snart blir lika vanliga som dito om matlagning är nu? Jag hoppas det. Boken innehåller också till stor del information om de vanligaste sätten/programmen på Internet som används som informationssökning, kommunikation, sociala medier, film, musik, spel, bildhantering och mycket mycket mer och då särskilt surfplatteanvändning.
En perfekt bok för de som utbildar/handleder äldre i att bli delaktiga i det digitala samhället och kanske också för att komplettera de egna kunskaperna om Internet eller för dig som ”elev” som får förklarat konstiga ord och vad man kan göra med datorn. Jag rekommenderar boken varmt. Man säger ofta att kunskapen om att använda datorer är en färskvara. Bodil Jönsson, fysikern och professor emerita har skrivit förordet i boken och undertecknat ”i adventstid 2014” så visst är boken färsk. Den utges av förlaget Värkstaden www.varkstaden.se/bokhandel/ .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar