torsdag 28 oktober 2010

IT-minister Anna-Karin Hatt


Igår gav Anna-Karin Hatt sin programförklaring över den kommande IT-politiken. Följande punkter ska den digitala agendan för Sverige innehålla
• Hur IT ska användas för att rädda liv i vården
• Hur offentlig förvaltning ska bli mer tillgänglig elektroniskt
• Hur IT ska användas för att skapa jobb, företagande och entreprenörskaskap
• Hur It ska leda till bättre hushållning med naturresurser
• Hur fler människor kan delta i det digitala samhället
På följande länk kan du läsa IT-ministerns tal. Det är jättebra och hon gillar skarpt SeniorNets verksamhet. Läs gärna talet http://regeringen.se/sb/d/13699/a/154572

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar