tisdag 5 oktober 2010

Det här är molnet (cloud computing)


För de som inte redan vet - förklaras så här enligt CS språkwebb:
Med molnet avses ett stort antal sammankopplade servrar som kan vara spridda över ett större område, kanske flera länder. Moln av servrar används för att sköta internetbaserade program och för att lagra stora datamängder. Slutanvändaren har ingen aning om var i molnet deras data finns. Tekniken ger möjlighet att tilldela resurskrävande program den kapacitet som behövs vid behov. Pionjärer för tekniken är Google och Amazon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar