tisdag 10 februari 2015

Skype med röstöversättning

Nu kommer Skype med röstöversättning
Före jul lanserade Skype en testversion av röstöversättning i realtid. Inledningsvis så fungerar översättningen mellan engelska och spanska och bara på Windows 8.1.
Översättningstjänsten analyserar det den enaparten säger och visar det som text medan innehållet översätts automatiskt och läses upp av en maskinell röst för den andra parten. Översättningen  visas också som text.
Fler språk ska läggas till efterhand. Redan nu kan du skicka textmeddelanden/snabbmeddelanden mellan över 40 språk, däribland svenska.
Tekniken får förfinas efterhand och blir nog något stapplande till att börja med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar