torsdag 29 maj 2014

Missionera om internetanvändning

Stockholm Internet Forum, SIF, är en konferens som syftar till att fördjupa diskussionerna om hur frihet och öppenhet på internet främjar ekonomisk och social utveckling i hela världen. SIF 2014 hölls den 27 och 28 maj i Münchenbryggeriet. http://www.stockholminternetforum.se/
Det är nästan som en religion, en livsåskådning. I det perspektivet kan man undra varför man från politiskt håll är så njugga med att ge SeniorNet-verksamheten ekonomiskt stöd för sin utbildning att lära äldre att använda internet. SeniorNet Sweden är en ideell förening och som sådan regleras den inte av lag i Sverige. Det är bra men det finns ett undantag: religiösa samfund som styrs av en egen lag och till dessa utgår statsbidrag till samfund som har gudstjänster. Borde då inte SeniorNet Sweden få bidrag då vi missionerar för att få fler äldre att använda internet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar