fredag 21 mars 2014

IT-forensiker
Läste att det behövdes pengar till IT-forensiker. Men vad är IT-forensiker för något? Jo, IT-forensiker inom polisväsendet är IT-världens motsvarighet till kriminaltekniker. En IT-forensiker arbetar med att eftersöka och säkra bevis från digitala lagringsmedier, datorer eller annan teknisk utrustning som lagrar digital information.

 Källa: Wikipedia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar