söndag 23 februari 2014

Svenskarna och internet 2013

Har roat mig med att läsa publikationen ”Svenskarna och internet 2013” .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och gjort en del intressanta återgivanden från den. Hela rapporten finns att läsa/hämta på http://www.soi2013.se/
Internetanvändningen har stabiliserats samtidigt som den mobila boomen fortsätter. Två av tre använder smart mobil. Spridningen av surfplattorna har tagit fart. Facebook håller ställningen.  Bland pensionärer finns den klassiska digitala klyftan i hög grad kvar. Här är det de välutbildade pensionärerna med bra ekonomi som nästan alla använder internet samtidigt som bara ca 40% av pensionärerna med låg inkomst och utbildning använder internet. Närmare 100%  av de unga mellan 12 till 45 år använder sig av smarta mobiler i den dagliga användningen av internet medan personer över 65 är använder smart mobil påtagligt mycket mindre. Det är också så att det lilla formatet med bristande användarvänlighet som sätter gränserna. Surfplattorna med sina appar har hjälpt till att göra användningen av internet lättare. Många hinder som möter en ovan datoranvändare är borta. Detta märks inte minst på förskolebarnen som inte kan läsa och skriva men ändå blivit dagliga internetanvändare med hjälp av surfplattorna. När en ny teknik börjar spridas så kommer som regel de äldre generationerna sist. Men tänk på att de pensionärer som först var ointresserade av televisionen är nu istället de största tillskyndarna så det finns hopp. Över 1 miljon använder inte internet och det antalet har dessvärre bara minskat med 100.000 personer under 2013. För personer över 75 år är användningen av internet bara 23%.  Utbildning är en stor fråga detta valår men det gäller inte utbildning av pensionärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar